ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO AVIDO, s.r.o.

Zabýváme se pravidelným školením řidičů profesionálů.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Pravidelně roční školení - školení řidičů ve smyslu zák. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti

řidičů - 7 hodin

Školení je prováděno na základě udělené akreditace Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Školení je určeno řidičům vozidel s platným profesním osvědčením s hmotností nad 3,5 tuny . Školení probíhá v rozsahu 7 hodin ročně potažmo 35 hodin za 5 let. V rámci školení řidič získá přehled o změnách zákonů v oblasti silničního provozu, získá ucelenou informaci o nařízení EU 561 t.j. o dobách řízení, seznámí se s obsluhou tachografů a to zejména digitálních. Při školení je používána moderní dataprojektorová projekce s množstvím dopravních a jiných situací

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

- školení řidičů profesionálů

- školení řidičů referentů

- pravidelné školení

- zdravotní připrava

- obsluha digitálních tachografů

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO AVIDO, s.r.o.

Zabýváme se pravidelným školením řidičů

profesionálů.

Avido, s.r.o.

Pravidelně roční školení - školení řidičů ve smyslu zák. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti

řidičů - 7 hodin

Školení je prováděno na základě udělené akreditace Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Školení je určeno řidičům vozidel s platným profesním osvědčením s hmotností nad 3,5 tuny . Školení probíhá v rozsahu 7 hodin ročně potažmo 35 hodin za 5 let. V rámci školení řidič získá přehled o změnách zákonů v oblasti silničního provozu, získá ucelenou informaci o nařízení EU 561 t.j. o dobách řízení, seznámí se s obsluhou tachografů a to zejména digitálních. Při školení je používána moderní dataprojektorová projekce s množstvím dopravních a jiných situací

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

- školení řidičů profesionálů

- školení řidičů referentů

- pravidelné školení

- zdravotní připrava

- obsluha digitálních tachografů